Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 19. tammikuuta 2016 - Strasbourg

5.1. Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2241(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLUONNOS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0001)

Oikeudellinen huomautus