Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

5.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski [2015/2241(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0001)

Juridische mededeling