Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 19 januari 2016 - Strasbourg

5.1. Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet [2015/2241(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0001)

Rättsligt meddelande