Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0096(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0367/2015

Ingediende teksten :

A8-0367/2015

Debatten :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Stemmingen :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Stemverklaringen
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - Straatsburg

5.3. Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling