Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2139(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0373/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0373/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 17
CRE 18/01/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.5
CRE 19/01/2016 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0005

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.5.  Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ [2015/2139(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ της Επιτροπής CULT

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0005)

Παρεμβάσεις

Julie Ward (εισηγήτρια).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου