Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. sausio 19 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

5. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Kalbėjo Notis Marias, jis informavo Parlamentą, kad Graikijos pilietis Richard Spiros Hagabimana neteisėtai įkalintas Burundyje buvo išteisintas ir bus greitai paleistas.


5.1. Prašymas atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą [2015/2241(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0001)


5.2. Prašymas atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą [2015/2268(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0002)


5.3. Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


5.4. Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos [2015/2140(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0004)


5.5. Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES vertybes (balsavimas)

Pranešimas dėl kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmens puoselėjant pagrindines ES vertybes [2015/2139(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENF frakcijos)

Atmesta

CULT komiteto PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0005)

Kalbėjo:

Julie Ward (pranešėja).


5.6. ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai (balsavimas)

Pranešimas dėl ES finansinių paslaugų reglamento apžvalgos ir su juo susiijusių iššūkių: poveikis ir siekis nustatyti veiksmingesnes ir efektyvesnes ES gaires, susijusias su Finansiniu reglamentu ir kapitalo rinkų sąjunga [2015/2106(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0006)


5.7. Išorės veiksniai, sudarantys kliūtis Europos moterų verslumui (balsavimas)

Pranešimas dėl išorės veiksnių, sudarančių kliūtis Europos moterų verslumui [2015/2111(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0007)


5.8. Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu (balsavimas)

Pranešimas dėl įgūdžių ugdymo politikos kovai su jaunimo nedarbu [2015/2088(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0008)

Kalbėjo:

Syed Kamall dėl pasitikrinimo elektroniniu būdu dėl 62 pastraipos antros dalies.


5.9. Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimo [2015/2147(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjos: Kaja Kallas ir Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0009)

Kalbėjo:

Evelyne Gebhardt (pranešėja) dėl pakeitimų Nr. 3 ir 11 vertimų į prancūzų kalbą.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika