Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg

9.  Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (17.-18. december 2015) (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (17.-18. december 2015) (2015/2989(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerard Batten, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Guy Verhofstadt, om det foregående indlæg, Nigel Farage, om Guy Verhofstadts bemærkninger, Beatrix von Storch, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Ulrike Lunacek, der besvarede spørgsmålet, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Guy Verhofstadt og Alain Lamassoure.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Tania González Peñas, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Maria João Rodrigues, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Janice Atkinson, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Glenis Willmott, Patrizia Toia, Iratxe García Pérez, Iliana Iotova og Elisa Ferreira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Jean-Claude Juncker.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Indlæg af Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse