Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg

10.  Situationen i Polen (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Formanden gav en kort introduktion til forhandlingen.

Bert Koenders (formand for Rådet) og Frans Timmermans (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Beata Szydło (Polens premierminister).

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, Michał Marusik for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, (formanden mindede om, at tilhørerne i tilhørerlogerne skulle afholde sig fra at udtrykke bifald eller mishag), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Michał Marusik for ENF-Gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, og Esteban González Pons for PPE-Gruppen.

Indlæg af Beata Szydło.

Indlæg af Guy Verhofstadt om Beata Szydłos indlæg, der besvarede bemærkningerne.

Talere: Bert Koenders, Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) og Frans Timmermans.

Indlæg af Beata Szydło.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.

Juridisk meddelelse