Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

11. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse (P7_TA(2012)0424(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 18.1.2016).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.

Juridisk meddelelse