Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg

13.  Situationen i Syrien (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, og Pavel Telička for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund og Nikos Androulakis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo og Georgios Epitideios.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse