Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 20 januari 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Regeling van de werkzaamheden
 3.Activiteitenprogramma van het Nederlandse voorzitterschap (debat)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Regeling van de werkzaamheden
 7.Stemmingen
  7.1.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland * (stemming)
  7.2.Het vermoeden van onschuld en het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn ***I (stemming)
  7.3.Persoonlijke beschermingsmiddelen ***I (stemming)
  7.4.Gastoestellen ***I (stemming)
  7.5.Kabelbaaninstallaties ***I (stemming)
  7.6.Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening betreffende een schema van algemene tariefpreferenties (stemming)
  7.7.Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening wat bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding betreft (stemming)
  7.8.Vredesproces in Colombia (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.COP 21 (debat)
 12.Humanitaire situatie in Jemen (debat)
 13.Situatie in het zuidoosten van Turkije (debat)
 14.Associatieovereenkomsten/Diepgaande en omvattende vrijhandelsakkoorden met Georgië, Moldavië en Oekraïne (debat)
 15.Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo *** (debat)
 16.Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS (debat)
 17.Clausule inzake wederzijdse verdediging (artikel 42, lid 7, VEU) (debat)
 18.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (debat)
 19.Ingekomen stukken
 20.Kredietoverschrijvingen
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (197 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (65 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (187 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (37 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (16 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (35 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (277 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (209 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (693 kb)
Juridische mededeling