Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2522(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0085/2016

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 12.1
CRE 21/01/2016 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0022

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.1. Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 και B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Οι Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ivan Jakovčić και Krisztina Morvai, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Nirj Deva και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου