Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. januar 2016 - Strasbourg

12. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 19.1.2016).


12.1. EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere

Forslag til beslutning B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 og B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Nirj Deva for ECR-Gruppen, Yana Toom for ALDE-Gruppen, og Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić og Krisztina Morvai, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Nirj Deva og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.1 i protokollen af 21.1.2016.


12.2. Etiopien

Forslag til beslutning B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 og B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Ana Gomes for S&D-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og José Inácio Faria.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.2 i protokollen af 21.1.2016.

Indlæg af Krisztina Morvai om catch-the-eye-proceduren (formanden mindede om de gældende bestemmelser).


12.3. Nordkorea

Forslag til beslutning B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 og B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen og Andi Cristea for S&D-Gruppen.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Talere: Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai og Urmas Paet.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.3 i protokollen af 21.1.2016.

Juridisk meddelelse