Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 21. tammikuuta 2016 - Strasbourg

12. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 19.1.2016, kohta 2).


12.1. Intiassa pidätetyt EU:n ja erityisesti Italian, Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset

Päätöslauselmaesitykset B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 ja B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Yana Toom ALDE-ryhmän puolesta ja Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić ja Krisztina Morvai, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Nirj Deva ja Doru-Claudian Frunzulică.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2016, kohta 14.1.


12.2. Etiopia

Päätöslauselmaesitykset B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 ja B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja José Inácio Faria.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2016, kohta 14.2.

Krisztina Morvai käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä (puhemies muistutti voimassa olevista määräyksistä).


12.3. Pohjois-Korea

Päätöslauselmaesitykset B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 ja B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta ja Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puheenvuorot: Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai ja Urmas Paet.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2016, kohta 14.3.

Oikeudellinen huomautus