Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. sausio 21 d. - Strasbūras

12.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 01 19 protokolo 2 punktas)


12.1. Indijoje sulaikyti ES piliečiai, ypač Italijos, Estijos ir JK piliečiai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 ir B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Nirj Deva), Tunne Kelam, Urmas Paet ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Yana Toom ALDE frakcijos vardu, ir Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić ir Krisztina Morvai (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Nirj Deva ir Doru-Claudian Frunzulică).

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 01 21 protokolo 14.1 punktas.


12.2. Etiopija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 ir B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 01 21 protokolo 14.2 punktas.

Kalbėjo Krisztina Morvai dėl procedūros „prašau žodžio“ (pirmininkas priminė galiojančią tvarką).


12.3. Šiaurės Korėja

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 ir B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Cristian Dan Preda, Helmut Scholz ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Andi Cristea S&D frakcijos vardu.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Kalbėjo: Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai ir Urmas Paet.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 01 21 protokolo 14.3 punktas.

Teisinis pranešimas