Indeks 
Zapisnik
PDF 291kWORD 276k
Četvrtak, 21. siječanja 2016. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Predstavke
 4.Povećana opasnost od terorizma (rasprava)
 5.Otvaranje pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (rasprava)
 6.Aktivnosti Odbora za predstavke tijekom 2014. (rasprava)
 7.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 8.Glasovanje
  8.1.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Imenovanje članova Istražnog povjerenstva za mjerenja emisija u automobilskom sektoru (glasovanje)
  8.3.Sporazumi o pridruživanju / Sporazumi o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (glasovanje)
  8.4.Klauzula o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (glasovanje)
  8.5.Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (glasovanje)
  8.6.Aktivnosti Odbora za predstavke tijekom 2014. (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  12.1.Građani EU-a u pritvoru u Indiji, posebice građani Italije, Estonije i Ujedinjene Kraljevine
  12.2.Etiopija
  12.3.Sjeverna Koreja
 13.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 14.Glasovanje
  14.1.Građani EU-a u pritvoru u Indiji, posebice građani Italije, Estonije i Ujedinjene Kraljevine (glasovanje)
  14.2.Etiopija (glasovanje)
  14.3.Sjeverna Koreja (glasovanje)
 15.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 16.Odluke o određenim dokumentima
 17.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 18.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 19.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje članova Istražnog povjerenstva za mjerenja emisija u automobilskom sektoru


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja najniže standardne stope (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Savezne Republike Brazila i Europola (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

JURI, CULT

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 307. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

CULT, JURI, LIBE

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice (Tekst značajan za EGP) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijelogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

BUDG, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe br. 562/2006 (EZ) u pogledu pooštravanja kontrola na vanjskim granicama pregledima relevantnih baza podataka (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE, AFET, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br.863/2007 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Predsjednik će se u skladu s člankom 304. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 307. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) zastupnika

2.1) prijedlog rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o minimalnim uvjetima koje mjesta moraju zadovoljiti za prihvat tražitelja azila (B8-1341/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o borbi protiv islamističkog terorizma (B8-1342/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o unosnom poslu s migrantima vrijednom 3 milijarde EUR kojim se financiraju zločinačke organizacije i međunarodni terorizam (B8-1343/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o dodjeli statusa tržišnog gospodarstva Kini (B8-1344/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o kontroli virtualnih valuta kao što je „bitcoin” (B8-1366/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uporabi grafena u medicini za proizvodnju iks-zraka (B8-1367/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju rekreativnih aktivnosti za borbu protiv usamljenosti osoba starije životne dobi (B8-1368/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Franz Obermayr. Prijedlog rezolucije o zaštiti građana EU-a od povećane otpornosti na antibiotike prouzročene primjenom genetički modificirane hrane za životinje (B8-1369/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Franz Obermayr. Prijedlog rezolucije o zaštiti građana EU-a od povećanog zdravstvenog rizika zbog izoglukoze (B8-1370/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o smrtnim slučajevima na radnom mjestu (B8-1371/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani gospodarstva od tisuću grla teladi u departmanu Creuse (B8-1372/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o mirovinama i siromaštvu (B8-1373/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o bescarinskom uvozu tuniskoga ulja (B8-1375/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zarazi HIV-om u Europi (B8-1376/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o odlukama o porezima i Vijeću za ekonomske i financijske poslove (Ecofin) pod luksemburškim predsjedanjem: neprimjerena kombinacija (B8-1377/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o sporazumu između EU-a i Turske o rješavanju pitanja izbjeglica: potpuna kapitulacija Europe (B8-1378/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Prijedlog rezolucije o sporazumu između EU-a i Turske sklopljenom 29. studenog 2015. (B8-1379/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o jačanju mjera sigurnosti i prevencije u europskim zračnim lukama (B8-1380/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o onečišćenju kao uzroku smrti (B8-1381/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o biološkoj poljoprivredi (B8-1382/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o razvoju genomike (B8-1383/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Prijedlog rezolucije o terorističkoj prijetnji u Europskoj uniji (B8-1384/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pristupu sveučilišnom obrazovanju u Italiji i Europi (B8-1385/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv zločina Islamske države počinjenih nad jezidskim stanovništvom (B8-1386/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o invaliditetu (B8-1387/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o prevenciji kardiovaskularnih bolesti (B8-1388/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o inicijativama za smanjenje količina upotrebljivih predmeta na odlagalištima otpada (B8-1389/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o Parkinsonovoj bolesti (B8-1390/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o turskoj vojnoj okupaciji Cipra (B8-1391/2015)
upućeno nadležnom odboru: AFET

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o kriterijima za dodjeljivanje sredstava iz fondova Unije nevladinim organizacijama (B8-1392/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o europskoj povijesnoj i kulturnoj baštini izvan uobičajenih europskih turističkih ruta (B8-1393/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o ukidanju ropstva (B8-1423/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

2.2) prijedlog preporuke (članak 134. Poslovnika)

- Andrey Kovatchev. Prijedlog preporuke Vijeću o 71. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (B8-1374/2015)

upućeno

nadležnom odboru

AFET


3. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

20. siječnja 2016.

* (br. 1243/2015); * (br. 1244/2015); * (br. 1245/2015); * (br. 1246/2015); * (br. 1247/2015); * (br. 1248/2015); * (br. 1249/2015); * (br. 1250/2015); * (br. 1251/2015); * (br. 1252/2015); * (br. 1253/2015); * (br. 1254/2015); * (br. 1255/2015); * (br. 1256/2015); * (br. 1257/2015); * (br. 1258/2015); * (br. 1259/2015); * (br. 1260/2015); * (br. 1261/2015); * (br. 1262/2015); Flavio Miccono (br. 1263/2015); * (br. 1264/2015); * (br. 1265/2015); * (br. 1266/2015); * (br. 1267/2015); * (br. 1268/2015); * (br. 1269/2015); * (br. 1270/2015); * (br. 1271/2015); * (br. 1272/2015); * (br. 1273/2015); * (br. 1274/2015); Jens Genzer (br. 1275/2015); Leszek Stępień (br. 1276/2015); * (br. 1277/2015); * (br. 1278/2015); * (br. 1279/2015); * (br. 1280/2015); * (br. 1281/2015); * (br. 1282/2015); Vasil Kadrinov (br. 1283/2015); * (br. 1284/2015); * (br. 1285/2015); Domenico Peveri (br. 1286/2015); * (br. 1287/2015); * (br. 1288/2015); * (br. 1289/2015); * (br. 1290/2015); * (br. 1291/2015); Jørgen Thorball (br. 1292/2015); * (br. 1293/2015); * (br. 1294/2015); Ioachim-Savian Popovici (br. 1295/2015); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (br. 1296/2015); * (br. 1297/2015); * (br. 1298/2015); * (br. 1299/2015); * (br. 1300/2015); Stefano Armanasco (br. 1301/2015); Orazio Cantile (br. 1302/2015); Orazio Cantile (br. 1303/2015); Orazio Cantile (br. 1304/2015); * (br. 1305/2015); * (br. 1306/2015); * (br. 1307/2015); * (br. 1308/2015); * (br. 1309/2015); * (br. 1310/2015); * (br. 1311/2015); Eustachio Festa (br. 1312/2015); * (br. 1313/2015); Jens Genzer (br. 1314/2015); * (br. 1315/2015); * (br. 1316/2015); * (br. 1317/2015); * (br. 1318/2015); * (br. 1319/2015); * (br. 1320/2015); Daniel Braun (br. 1321/2015); * (br. 1322/2015); Mariano Chiusano (br. 1323/2015); Dimitrios Tsamaris (br. 1324/2015); * (br. 1325/2015); * (br. 1326/2015); * (br. 1327/2015); Renato Amoroso (br. 1328/2015); * (br. 1329/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (br. 1330/2015); * (br. 1331/2015); * (br. 1332/2015); John Allen (br. 1333/2015); Łukasz Murawa (br. 1334/2015); José Lozano Gallego (br. 1335/2015); * (br. 1336/2015); * (br. 1337/2015); * (br. 1338/2015); Manuela Maria (br. 1339/2015); * (br. 1340/2015); * (br. 1341/2015); * (br. 1342/2015); Rohullah Shams (br. 1343/2015); * (br. 1344/2015); * (br. 1345/2015); * (br. 1346/2015); * (br. 1347/2015); Pedro Pozas Terrados (br. 1348/2015); Anxo Manuel Fernández Saborido (br. 1349/2015); * (br. 1350/2015); * (br. 1351/2015); Flavio Miccono (br. 1352/2015); * (br. 1353/2015); * (br. 1354/2015); * (br. 1355/2015); * (br. 1356/2015); * (br. 1357/2015); * (br. 1358/2015); * (br. 1359/2015); * (br. 1360/2015); * (br. 1361/2015); Michael Uhlig (br. 1362/2015); Michael Uhlig (br. 1363/2015); Michael Uhlig (br. 1364/2015); * (br. 1365/2015); Jan-Erik Hansen (br. 1366/2015); Jan-Erik Hansen (br. 1367/2015); Jan-Erik Hansen (br. 1368/2015); José Manuel Martín Álvarez (br. 1369/2015); Jose Manuel Martin Alvarez (br. 1370/2015); Octavio Viana (br. 1371/2015); Oscar Bolívar Amo (br. 1372/2015); * (br. 1373/2015); Oronzo Danese (br. 1374/2015); Nicodim Eugen Lupea (br. 1375/2015); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (br. 1376/2015); * (br. 1377/2015); * (br. 1378/2015); * (br. 1379/2015).

(*) ime povjerljivo

Predsjednik je objavio da je dana 20. siječnja 2016. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215. stavka 13. Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


4. Povećana opasnost od terorizma (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Povećana opasnost od terorizma (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Inês Cristina Zuber, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jan Philipp Albrecht, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Steven Woolfe, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Ivan Jakovčić i Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Angel Dzhambazki i Zdzisław Krasnodębski, i Péter Niedermüller.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Marek Jurek, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Péteru Niedermülleru, koji je na pitanje odgovorio, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans u vezi s odgovorom Zdzisław Krasnodębskija, Ana Gomes, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić i José Inácio Faria.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Bert Koenders.

Rasprava je zaključena.


5. Otvaranje pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000154/2015) koje je postavio Bernd Lange i Daniel Caspary, u ime Odbora INTA, Komisiji: Otvaranje pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange obrazložio je pitanje.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karoline Graswander-Hainz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hannu Takkula, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Christofer Fjellner, David Martin, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster i Emmanuel Maurel.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić i Richard Ashworth.

Govorio je Neven Mimica.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: jedna od sljedećih sjednica.


6. Aktivnosti Odbora za predstavke tijekom 2014. (rasprava)

Izvješće o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2014. [2014/2218(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Heinz K. Becker, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera i Pál Csáky.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness i Ángela Vallina.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 21.1.2016..

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik


7. Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta

Rosario Crocetta, bivša zastupnica u Parlamentu, podnijela je zahtjev za zaštitu imuniteta u okviru prethodnog postupka pred sudom u Palermu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0017)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.2. Imenovanje članova Istražnog povjerenstva za mjerenja emisija u automobilskom sektoru (glasovanje)

Prijedlog Konferencije predsjednika: Imenovanje članova Istražnog povjerenstva za mjerenja emisija u automobilskom sektoru

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KONFERENCIJE PREDSJEDNIKA

Proglašen odobrenim (vidi prilog 1 zapisnika od 21.1.2016.).


8.3. Sporazumi o pridruživanju / Sporazumi o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Sporazumi o pridruživanju / Sporazumi o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0068/2015

(koji zamjenjujeB8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala i Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki i Edward Czesak, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0018)

(Prijedlog rezolucije B8-0080/2016 se ne razmatra.)

Govorili su:

Michael Gahler i Knut Fleckenstein podnijeli su usmeni amandman na stavak 26., odnosno na stavak 44.Ti su amandmani prihvaćeni.


8.4. Klauzula o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Klauzula o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (2015/3034(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0043/2016

(koji zamjenjujeB8-0043/2016, B8-0051/2016 i B8-0058/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon i Ivo Belet, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward i Boris Zala, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0019)

(Prijedlozi rezolucija B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 i B8-0060/2016 se ne razmatraju.)


8.5. Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP)

Prijedlozi rezolucija B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5. )

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0050/2016

(koji zamjenjujeB8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Paavo Väyrynen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—   Mark Demesmaeker.

Usvojen (P8_TA(2016)0020)

(Prijedlozi rezolucija B8-0056/2016 i B8-0065/2016 se ne razmatraju.)


8.6. Aktivnosti Odbora za predstavke tijekom 2014. (glasovanje)

Izvješće o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2014. [2014/2218(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0021)


9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor i Stanislav Polčák

Sporazumi o pridruživanju / Sporazumi o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans i Stanislav Polčák

Klauzula o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil i Steven Woolfe

Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins i Michaela Šojdrová

Izvješće Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr i Andrejs Mamikins.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:15 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 19.1.2016..)


12.1. Građani EU-a u pritvoru u Indiji, posebice građani Italije, Estonije i Ujedinjene Kraljevine

Prijedlozi rezolucija B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 i B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet i Pier Antonio Panzeri predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marju Lauristin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nirj Deva, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Yana Toom, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić i Krisztina Morvai, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Nirj Deva i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14.1 zapisnika od 21.1.2016..


12.2. Etiopija

Prijedlozi rezolucija B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 i B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák i José Inácio Faria.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14.2 zapisnika od 21.1.2016..

Govorila je Krisztina Morvai o postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) (predsjednik je podsjetio na važeće propise).


12.3. Sjeverna Koreja

Prijedlozi rezolucija B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 i B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz i Pier Antonio Panzeri predstavili su prijedloge rezolucije

Govorili su: Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andi Cristea, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

Govorili su: Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai i Urmas Paet.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14.3 zapisnika od 21.1.2016..


13. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavio da je od Vijeća dobio sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638+)
upućenom nadležnom odboru: AGRI

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 22. siječnja 2016.


14. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


14.1. Građani EU-a u pritvoru u Indiji, posebice građani Italije, Estonije i Ujedinjene Kraljevine (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0081/2016

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0084/2016

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0085/2016

(koji zamjenjujeB8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward i Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0022)


14.2. Etiopija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0082/2015

(koji zamjenjujeB8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0023)


14.3. Sjeverna Koreja (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0083/2015

(koji zamjenjujeB8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—    Helmut Scholz.

Usvojen (P8_TA(2016)0024)

(Prijedlog rezolucije B8-0097/2016 se ne razmatra.)


15. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


16. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

Odbor CONT
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Proračunski nadzor financiranja nevladinih organizacija iz proračuna EU-a (2015/2345(INI))
(mišljenje: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

Odbor AFCO
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14.1.2016.)

- E-demokracija u Europskoj uniji: potencijali i izazovi (2016/2008(INI))
(mišljenje: CULT, ITRE)

odbori AFET, AFCO
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Ustavne, pravne i institucionalne posljedice zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje nudi Lisabonski ugovor (2015/2343(INI))
(mišljenje: BUDG)

odbori AFET, DEVE
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Rješavanje izbjegličke krize u Europi: uloga vanjskog djelovanja EU-a (2015/2342(INI))
(mišljenje: LIBE)

Odbor BUDG
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Priprema postizborne revizije VFO 2014. - 2020.: Mišljenje Parlamenta prije donošenja prijedloga Komisije (2015/2353(INI))
(mišljenje: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

odbori BUDG, ECON
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Proračunski kapacitet europodručja: posljedice za proračun EU-a, komplementarnosti i parlamentarni nadzor (2015/2344(INI))
(mišljenje: EMPL, CONT, AFCO)

Odbor CULT
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Procjena strategije EU-a za mlade 2013. - 2015. (2015/2351(INI))
(mišljenje: EMPL, CONT, REGI)

Odbor DEVE
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Uzajamni fond EU-a za Afriku: posljedice za razvojnu i humanitarnu pomoć (2015/2341(INI))
(mišljenje: BUDG)

Odbor ECON
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14.1.2016.)

- Virtualne valute (2016/2007(INI))
(mišljenje: INTA, IMCO)

- Ocjena međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i o aktivnostima Zaklade za međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) i Odbora za nadzor javnog interesa (PIOB) (2016/2006(INI))
(mišljenje: CONT)

Odbor FEMM
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14.1.2016.)

- Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (2016/2012(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Odbor IMCO
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Strategija jedinstvenog tržišta (2015/2354(INI))
(mišljenje: EMPL)

- Necarinske prepreke na jedinstvenom tržištu (2015/2346(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor JURI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14.1.2016.)

- Primjena postupka za europski platni nalog (2016/2011(INI)) (mišljenje: LIBE)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Odgovornost, naknada štete i financijsko jamstvo za odobalne naftne i plinske djelatnosti (2015/2352(INI))
(mišljenje: ENVI, ITRE)

Odbor LIBE
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14.1.2016.)

- Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. (2016/2009(INI))
(mišljenje: PETI, AFCO)

Odbor TRAN
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14.1.2016.)

- Izvješće o primjeni Direktive o poštanskim uslugama (2016/2010(INI))
(mišljenje: ITRE, IMCO)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Oslobađanje potencijala trajekata u priobalnim područjima i na unutarnjim plovnim putovima: doprinos multimodalnom putničkom prometu (2015/2350(INI))

- Nove mogućnosti za mala pijevozna poduzeća, uključujući poslovne modele koji se temelje na suradnji (2015/2349(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE)

- Logistika u EU-u i multimodalni promet u novim koridorima mreže TEN-T (2015/2348(INI))

- Bolja povezanost i dostupnost prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (2015/2347(INI))
(mišljenje: REGI)

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

odbori: AFET, AFCO

- Ustavne, pravne i institucionalne posljedice zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje nudi Lisabonski ugovor (2015/2343(INI))
(mišljenje: BUDG)

odbori: AFET, DEVE

- Rješavanje izbjegličke krize u Europi: uloga vanjskog djelovanja EU-a (2015/2342(INI))
(mišljenje: LIBE)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

Odbor AFCO (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 14.1.2016.)

- E-demokracija u Europskoj uniji: potencijali i izazovi (2016/2008(INI))
(mišljenje: CULT, ITRE (članak 54. Poslovnika))

Odbor CONT (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Proračunski nadzor financiranja nevladinih organizacija iz proračuna EU-a (2015/2345(INI))
(mišljenje: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (članak 54. Poslovnika))

odbori BUDG (članak 54. Poslovnika), ECON (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Proračunski kapacitet europodručja: posljedice za proračun EU-a, komplementarnosti i parlamentarni nadzor (2015/2344(INI))
(mišljenje: EMPL, CONT, AFCO (članak 54. Poslovnika))

Odbor DEVE (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16.12.2015.)

- Uzajamni fond EU-a za Afriku: posljedice za razvojnu i humanitarnu pomoć (2015/2341(INI))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika))


17. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


18. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 1. veljače 2016. do 4. veljače 2016.


19. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:50 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


Prilog 1 - Imenovanje članova Istražnog povjerenstva za mjerenja emisija u automobilskom sektoru

Istražno povjerenstvo za mjerenje emisija u automobilskom sektoru

(45 članova)

Zamjenici članova

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Konferencija predsjednika predložila je da u povjerenstvu bude do četiri potpredsjednika.

Pravna napomena