Index 
Proces-verbal
PDF 297kWORD 279k
Joi, 21 ianuarie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Petiții
 4.Intensificarea amenințării teroriste (dezbatere)
 5.Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (dezbatere)
 6.Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 (dezbatere)
 7.Cerere de apărare a imunității parlamentare
 8.Votare
  8.1.Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.2.Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)
  8.3.Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (vot)
  8.4.Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (vot)
  8.5.Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (vot)
  8.6.Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  12.1.Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și britanici
  12.2.Etiopia
  12.3.Coreea de Nord
 13.Poziția Consiliului în prima lectură
 14.Votare
  14.1.Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și britanici (vot)
  14.2.Etiopia (vot)
  14.3.Coreea de Nord (vot)
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 18.Calendarul următoarelor ședințe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Republica Federativă a Braziliei și Europol (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

CULT, JURI, LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului (Text cu relevanță pentru SEE) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

BUDG, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
În conformitate cu articolul 304 din tratat, Preşedintele va consulta Comitetul Economic și Social cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) de către deputați

2.1) propunere de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească o localitate pentru găzduirea de solicitanți de azil (B8-1341/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea terorismului islamic (B8-1342/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la afacerea migranților, o afacere în valoare de 3 miliarde de euro pentru criminalitatea și pentru terorismul la nivel internațional (B8-1343/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la acordarea statutului de economie de piață Chinei (B8-1344/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la controlul monedelor virtuale, de exemplu, „bitcoin” (B8-1366/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea grafenului la producerea razelor X în medicină (B8-1367/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea programelor recreative pentru a combate singurătatea vârstnicilor (B8-1368/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Franz Obermayr. Propunere de rezoluție referitoare la protecția cetățenilor UE împotriva creșterii rezistenței la antibiotice cauzate de utilizarea furajelor modificate genetic (B8-1369/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Franz Obermayr. Propunere de rezoluție referitoare la protecția cetățenilor UE împotriva riscului crescut pentru sănătate prezentat de izoglucoză (B8-1370/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la accidentele de muncă mortale (B8-1371/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea fermei celor o mie de viței din Creuse (B8-1372/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la pensii și sărăcie (B8-1373/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la importarea fără taxe vamale a uleiului din Tunisia (B8-1375/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la infecțiile cu HIV în Europa (B8-1376/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la deciziile fiscale și președinția luxemburgheză a ECOFIN: un binom inoportun (B8-1377/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la acordul UE-Turcia privind gestionarea refugiaților: capitularea totală a Europei (B8-1378/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Propunere de rezoluție referitoare la acordul dintre UE și Turcia încheiat la 29 noiembrie 2015 (B8-1379/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la înăsprirea măsurilor de siguranță și prevenire în aeroporturile europene (B8-1380/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la poluare, drept cauză a deceselor (B8-1381/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la agricultura ecologică (B8-1382/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la evoluția genomicii (B8-1383/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Propunere de rezoluție referitoare la amenințarea teroristă în Uniunea Europeană (B8-1384/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la accesul la învățământul superior în Italia și în Europa (B8-1385/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la modalitatea de a împiedica acțiunile criminale ale Statului Islamic împotriva populației yazidi (B8-1386/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la dizabilități (B8-1387/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la prevenirea bolilor cardiovasculare (B8-1388/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la inițiativele care urmăresc reducerea depunerii în depozitele de deșeuri a unor obiecte care mai pot fi utilizate (B8-1389/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la boala Parkinson (B8-1390/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție privind ocupația militară turcă din Cipru (B8-1391/2015)
retrimis fond: : AFET

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la criteriile de alocare a fondurilor comunitare ONG-urilor (B8-1392/2015)

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la bunurile istorice și culturale periferice europene (B8-1393/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la abolirea sclaviei (B8-1423/2015)

retrimis

fond :

LIBE

2.2) propunere de recomandare (articolul 134 din Regulamentul de procedură)

- Andrey Kovatchev. Propunere de recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (B8-1374/2015)

retrimis

fond :

AFET


3. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

20 ianuarie 2016

* (nr. 1243/2015); * (nr. 1244/2015); * (nr. 1245/2015); * (nr. 1246/2015); * (nr. 1247/2015); * (nr. 1248/2015); * (nr. 1249/2015); * (nr. 1250/2015); * (nr. 1251/2015); * (nr. 1252/2015); * (nr. 1253/2015); * (nr. 1254/2015); * (nr. 1255/2015); * (nr. 1256/2015); * (nr. 1257/2015); * (nr. 1258/2015); * (nr. 1259/2015); * (nr. 1260/2015); * (nr. 1261/2015); * (nr. 1262/2015); Flavio Miccono (nr. 1263/2015); * (nr. 1264/2015); * (nr. 1265/2015); * (nr. 1266/2015); * (nr. 1267/2015); * (nr. 1268/2015); * (nr. 1269/2015); * (nr. 1270/2015); * (nr. 1271/2015); * (nr. 1272/2015); * (nr. 1273/2015); * (nr. 1274/2015); Jens Genzer (nr. 1275/2015); Leszek Stępień (nr. 1276/2015); * (nr. 1277/2015); * (nr. 1278/2015); * (nr. 1279/2015); * (nr. 1280/2015); * (nr. 1281/2015); * (nr. 1282/2015); Vasil Kadrinov (nr. 1283/2015); * (nr. 1284/2015); * (nr. 1285/2015); Domenico Peveri (nr. 1286/2015); * (nr. 1287/2015); * (nr. 1288/2015); * (nr. 1289/2015); * (nr. 1290/2015); * (nr. 1291/2015); Jørgen Thorball (nr. 1292/2015); * (nr. 1293/2015); * (nr. 1294/2015); Ioachim-Savian Popovici (nr. 1295/2015); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (nr. 1296/2015); * (nr. 1297/2015); * (nr. 1298/2015); * (nr. 1299/2015); * (nr. 1300/2015); Stefano Armanasco (nr. 1301/2015); Orazio Cantile (nr. 1302/2015); Orazio Cantile (nr. 1303/2015); Orazio Cantile (nr. 1304/2015); * (nr. 1305/2015); * (nr. 1306/2015); * (nr. 1307/2015); * (nr. 1308/2015); * (nr. 1309/2015); * (nr. 1310/2015); * (nr. 1311/2015); Eustachio Festa (nr. 1312/2015); * (nr. 1313/2015); Jens Genzer (nr. 1314/2015); * (nr. 1315/2015); * (nr. 1316/2015); * (nr. 1317/2015); * (nr. 1318/2015); * (nr. 1319/2015); * (nr. 1320/2015); Daniel Braun (nr. 1321/2015); * (nr. 1322/2015); Mariano Chiusano (nr. 1323/2015); Dimitrios Tsamaris (nr. 1324/2015); * (nr. 1325/2015); * (nr. 1326/2015); * (nr. 1327/2015); Renato Amoroso (nr. 1328/2015); * (nr. 1329/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 1330/2015); * (nr. 1331/2015); * (nr. 1332/2015); John Allen (nr. 1333/2015); Łukasz Murawa (nr. 1334/2015); José Lozano Gallego (nr. 1335/2015); * (nr. 1336/2015); * (nr. 1337/2015); * (nr. 1338/2015); Manuela Maria (nr. 1339/2015); * (nr. 1340/2015); * (nr. 1341/2015); * (nr. 1342/2015); Rohullah Shams (nr. 1343/2015); * (nr. 1344/2015); * (nr. 1345/2015); * (nr. 1346/2015); * (nr. 1347/2015); Pedro Pozas Terrados (nr. 1348/2015); Anxo Manuel Fernández Saborido (nr. 1349/2015); * (nr. 1350/2015); * (nr. 1351/2015); Flavio Miccono (nr. 1352/2015); * (nr. 1353/2015); * (nr. 1354/2015); * (nr. 1355/2015); * (nr. 1356/2015); * (nr. 1357/2015); * (nr. 1358/2015); * (nr. 1359/2015); * (nr. 1360/2015); * (nr. 1361/2015); Michael Uhlig (nr. 1362/2015); Michael Uhlig (nr. 1363/2015); Michael Uhlig (nr. 1364/2015); * (nr. 1365/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 1366/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 1367/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 1368/2015); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1369/2015); Jose Manuel Martin Alvarez (nr. 1370/2015); Octavio Viana (nr. 1371/2015); Oscar Bolívar Amo (nr. 1372/2015); * (nr. 1373/2015); Oronzo Danese (nr. 1374/2015); Nicodim Eugen Lupea (nr. 1375/2015); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (nr. 1376/2015); * (nr. 1377/2015); * (nr. 1378/2015); * (nr. 1379/2015).

(*) Nume confidențial

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 20 ianuarie 2016, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


4. Intensificarea amenințării teroriste (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Intensificarea amenințării teroriste (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Steven Woolfe, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić și Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Angel Dzhambazki și Zdzisław Krasnodębski, și Péter Niedermüller.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Marek Jurek, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Péter Niedermüller, care a răspuns, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, privind răspunsul oferit de Zdzisław Krasnodębski, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić și José Inácio Faria.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Bert Koenders.

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000154/2015) adresată de Bernd Lange și Daniel Caspary, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Lansarea negocierilor pentru încheierea unor acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Karoline Graswander-Hainz, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster și Emmanuel Maurel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić și Richard Ashworth.

A intervenit Neven Mimica.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: o viitoare perioadă de sesiune.


6. Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 (dezbatere)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 [2014/2218(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera și Pál Csáky.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness și Ángela Vallina.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 21.1.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


7. Cerere de apărare a imunității parlamentare

Rosario Crocetta, fost deputat în Parlamentul European, a prezentat o cerere de apărare a imunității sale în cadrul unei proceduri preliminare pe lângă Tribunalul din Palermo.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0017)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.2. Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)

Propunere a Conferinței Președinților: Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE A CONFERINȚEI PREȘEDINȚILOR

Declarat aprobat ( a se vedea anexa 1 al PV din 21.1.2016).


8.3. Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0068/2015

(care înlocuiește B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala și Kati Piri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki și Edward Czesak, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2016)0018)

(Propunerea de rezoluție B8-0080/2016 a devenit caducă.)

Intervenții

Michael Gahler și Knut Fleckenstein au prezentat un amendament oral la punctele 26, respectiv, 44, care au fost reținute.


8.4. Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0043/2016

(care înlocuiește B8-0043/2016, B8-0051/2016 și B8-0058/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon și Ivo Belet, în numele Grupului PPE;

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward și Boris Zala, în numele Grupului S&D;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2016)0019)

(Propunerile de rezoluții B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 și B8-0060/2016 au devenit caduce.)


8.5. Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (2015/3035(RSP)

Propuneri de rezoluții B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul )

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0050/2016

(care înlocuiește B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi și Julie Ward, în numele Grupului S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Paavo Väyrynen, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD;

—   Mark Demesmaeker.

Adoptat (P8_TA(2016)0020)

(Propunerile de rezoluții B8-0056/2016 și B8-0065/2016 au devenit caduce.)


8.6. Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 (vot)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 [2014/2218(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0021)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor și Stanislav Polčák

Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans și Stanislav Polčák

Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil și Steven Woolfe

Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins și Michaela Šojdrová

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr și Andrejs Mamikins.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.15, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 19.1.2016.)


12.1. Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și britanici

Propuneri de rezoluții B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 și B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, Yana Toom, în numele Grupului ALDE, și Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić și Krisztina Morvai, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nirj Deva și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.1 al PV din 21.1.2016.


12.2. Etiopia

Propuneri de rezoluții B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 și B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și José Inácio Faria.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.2 al PV din 21.1.2016.

A intervenit Krisztina Morvai cu privire la procedura „catch the eye” (Președintele a reamintit normele în vigoare).


12.3. Coreea de Nord

Propuneri de rezoluții B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 și B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, și Andi Cristea, în numele Grupului S&D.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Au intervenit: Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai și Urmas Paet.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.3 al PV din 21.1.2016.


13. Poziția Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („legislația privind sănătatea animalelor”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)

retrimis fond: AGRI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 22 ianuarie 2016.


14. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


14.1. Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și britanici (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0081/2016

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0084/2016

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0085/2016

(care înlocuiește B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake și Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0022)


14.2. Etiopia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0082/2015

(care înlocuiește B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake și Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0023)


14.3. Coreea de Nord (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0083/2015

(care înlocuiește B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

depusă de următorii deputați:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake și Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE;

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Marco Zanni, în numele Grupului EFDD;

—    Helmut Scholz.

Adoptat (P8_TA(2016)0024)

(Propunerea de rezoluție B8-0097/2016 a devenit caducă.)


15. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

CONT
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Controlul bugetar al finanțării ONG-urilor din bugetul UE (2015/2345(INI))
(aviz: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

AFCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (2016/2008(INI))
(aviz: CULT, ITRE)

AFET, AFCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (2015/2343(INI))
(aviz: BUDG)

AFET, DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE (2015/2342(INI))
(aviz: LIBE)

BUDG
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (2015/2353(INI))
(aviz: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

BUDG, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Capacitatea bugetară a zonei euro - consecințele pentru bugetul UE, complementarități și controlul parlamentar (2015/2344(INI))
(aviz: EMPL, CONT, AFCO)

CULT
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Evaluarea Strategiei UE pentru tineret 2013-2015 (2015/2351(INI))
(aviz: EMPL, CONT, REGI)

DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (2015/2341(INI))
(aviz: BUDG)

ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Monedele virtuale (2016/2007(INI))
(aviz: INTA, IMCO)

- Evaluarea potrivit standardelor internaţionale de contabilitate (IAS) şi activităţile Fundației pentru Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), ale Grupului Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG) şi ale Consiliul de Supraveghere a Interesului Public (PIOB) (2016/2006(INI))
(aviz: CONT)

FEMM
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii (2016/2012(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Strategia privind piața unică (2015/2354(INI))
(aviz: EMPL)

- Bariere netarifare pe piața unică (2015/2346(INI))
(aviz: EMPL)

JURI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Punerea în aplicare a procedurii europene de somație de plată (2016/2011(INI))
(aviz: LIBE)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore (2015/2352(INI))
(aviz: ENVI, ITRE)

LIBE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (2016/2009(INI))
(aviz: PETI, AFCO)

TRAN
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (2016/2010(INI))
(aviz: ITRE, IMCO)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Valorificarea potențialului feriboturilor în zonele costiere și pe căile navigabile interioare: o contribuție la transportul de pasageri multimodal (2015/2350(INI))

- Noi oportunități pentru întreprinderile mici de transport, inclusiv modelele de afaceri cooperative (2015/2349(INI))
(aviz: EMPL, ITRE)

- Logistica în UE și transportul multimodal în noile coridoare TEN-T (2015/2348(INI))

- Îmbunătățirea conectării și a accesibilității infrastructurilor de transport din Europa Centrală și de Est (2015/2347(INI))
(aviz: REGI)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

AFET, AFCO

- Implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (2015/2343(INI))
(aviz: BUDG)

AFET, DEVE

- Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE (2015/2342(INI))
comisii: AFET, DEVE
(aviz: LIBE)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (2016/2008(INI))
(aviz: CULT, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

CONT (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Controlul bugetar al finanțării ONG-urilor din bugetul UE (2015/2345(INI))
(aviz: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Capacitatea bugetară a zonei euro - consecințele pentru bugetul UE, complementarități și controlul parlamentar (2015/2344(INI))
(aviz: EMPL, CONT, AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (2015/2341(INI))
(aviz: BUDG) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 1 februarie 2016 și 4 februarie 2016.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


Anexa 1 - Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

(45 de membri)

Membri titulari

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Conferința președinților a propus ca această comisie să poată avea maximum 4 vicepreședinți.

Notă juridică