Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0124(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0172/2015

Předložené texty :

A8-0172/2015

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Hlasování :

PV 02/02/2016 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0033

Zápis
Úterý, 2. února 2016 - Štrasburk

3. Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Dennis de Jong (navrhovatel výboru IMCO), Kostadinka Kuneva (navrhovatelka výboru FEMM), Romana Tomc za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Bill Etheridge, Marian Harkin za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Jane Collins za skupinu EFDD, Dominique Martin za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Thomas Mann, Marita Ulvskog, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor a Tom Vandenkendelaere.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupil Bill Etheridge k vedení vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky při této rozpravě (předsedající poskytla upřesnění).

Vystoupili: Marianne Thyssen a Georgi Pirinski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 2.2.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí