Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0124(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0172/2015

Indgivne tekster :

A8-0172/2015

Forhandlinger :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Afstemninger :

PV 02/02/2016 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0033

Protokol
Tirsdag den 2. februar 2016 - StrasbourgEndelig udgave

3. En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Dennis de Jong (ordfører for udtalelse fra IMCO), Kostadinka Kuneva (ordfører for udtalelse fra FEMM), Romana Tomc for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Bill Etheridge, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Jane Collins for EFDD-Gruppen, Dominique Martin for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Thomas Mann, Marita Ulvskog, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor og Tom Vandenkendelaere.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias og Neoklis Sylikiotis.

Indlæg af Bill Etheridge om afviklingen af catch-the-eye-proceduren under den igangværende forhandling (formanden gav præciserende oplysninger).

Talere: Marianne Thyssen og Georgi Pirinski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 2.2.2016.

Juridisk meddelelse