Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0124(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0172/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0172/2015

Keskustelut :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Äänestykset :

PV 02/02/2016 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0033

Pöytäkirja
Tiistai 2. helmikuuta 2016 - Strasbourg

3. Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dennis de Jong (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kostadinka Kuneva (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Tomc PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Bill Etheridge, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marita Ulvskog, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor ja Tom Vandenkendelaere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Neoklis Sylikiotis.

Bill Etheridge käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn soveltamisesta käynnissä olevan keskustelun aikana (puhemies selvensi asiaa).

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Georgi Pirinski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2016, kohta 6.9.

Oikeudellinen huomautus