Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0124(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0172/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0172/2015

Viták :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Szavazatok :

PV 02/02/2016 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0033

Jegyzőkönyv
2016. február 2., Kedd - Strasbourg

3. A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása ***I (vita)
CRE

Jelentés a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Dennis de Jong (az IMCO bizottság véleményének előadója), Kostadinka Kuneva (a FEMM bizottság véleményének előadója), Romana Tomc, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi és Bill Etheridge, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jane Collins, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Martin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Thomas Mann, Marita Ulvskog, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor és Tom Vandenkendelaere.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias és Neoklis Sylikiotis.

Felszólal: Bill Etheridge a vita során lefolytatott „catch the eye” eljárásról (Az elnök magyarázatot fűz hozzá).

Felszólal: Marianne Thyssen és Georgi Pirinski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.2-i jegyzőkönyv, 6.9. pont .

Jogi nyilatkozat