Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0124(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0172/2015

Pateikti tekstai :

A8-0172/2015

Debatai :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Balsavimas :

PV 02/02/2016 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0033

Protokolas
Antradienis, 2016 m. vasario 2 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

3. Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimo [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Dennis de Jong (IMCO komiteto nuomonės referentas), Kostadinka Kuneva (FEMM komiteto nuomonės referentė), Romana Tomc PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Bill Etheridge), Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu, Dominique Martin ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Thomas Mann, Marita Ulvskog (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor ir Tom Vandenkendelaere.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias ir Neoklis Sylikiotis.

Kalbėjo Bill Etheridge dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos diskusijos metu (pirmininkė pateikė paaiškinimų).

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Georgi Pirinski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 02 protokolo 6.9 punktas.

Teisinis pranešimas