Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0124(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0172/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0172/2015

Debates :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Balsojumi :

PV 02/02/2016 - 6.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0033

Protokols
Otrdiena, 2016. gada 2. februāris - Strasbūra

3. Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Georgi Pirinski (A8-0172/2015).

Georgi Pirinski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Dennis de Jong (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Kostadinka Kuneva (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Romana Tomc PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Bill Etheridge, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Dominique Martin ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Thomas Mann, Marita Ulvskog, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor un Tom Vandenkendelaere.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias un Neoklis Sylikiotis.

Uzstājās Bill Etheridge, komentējot brīvā mikrofona procedūras norisi šajās debatēs (sēdes vadītāja sniedza skaidrojumus).

Uzstājās Marianne Thyssen un Georgi Pirinski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.2.2016. protokola 6.9. punkts.

Juridisks paziņojums