Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0124(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0172/2015

Ingediende teksten :

A8-0172/2015

Debatten :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Stemmingen :

PV 02/02/2016 - 6.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0033

Notulen
Dinsdag 2 februari 2016 - Straatsburg

3. Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dennis de Jong (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Kostadinka Kuneva (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Romana Tomc, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Bill Etheridge, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Jane Collins, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Thomas Mann, Marita Ulvskog, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor en Tom Vandenkendelaere.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias en Neoklis Sylikiotis.

Het woord wordt gevoerd door Bill Etheridge over het verloop van de "catch the eye"-procedure tijdens dit debat (de Voorzitter licht een en ander toe).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Georgi Pirinski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 2.2.2016.

Juridische mededeling