Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0124(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0172/2015

Teksty złożone :

A8-0172/2015

Debaty :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Głosowanie :

PV 02/02/2016 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0033

Protokół
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg

3. Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Dennis de Jong (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Kostadinka Kuneva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Romana Tomc w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego i Billa Etheridge'a, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Thomas Mann, Marita Ulvskog, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopez, Igor Šoltes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor i Tom Vandenkendelaere.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrał Bill Etheridge na temat przeprowadzenia procedury pytań z sali w czasie tej debaty (Przewodnicząca podała szczegółowe informacje).

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Georgi Pirinski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 2.2.2016.

Informacja prawna