Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0124(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0172/2015

Texte depuse :

A8-0172/2015

Dezbateri :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Voturi :

PV 02/02/2016 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0033

Proces-verbal
Marţi, 2 februarie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

3. Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Dennis de Jong (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Kostadinka Kuneva (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Romana Tomc, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Bill Etheridge, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, Dominique Martin, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Thomas Mann, Marita Ulvskog, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor și Tom Vandenkendelaere.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias și Neoklis Sylikiotis.

A intervenit Bill Etheridge pe tema desfășurării procedurii „catch the eye” în cursul acestei dezbateri (Președinta a făcut precizări).

Au intervenit: Marianne Thyssen și Georgi Pirinski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 2.2.2016.

Notă juridică