Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 2. februar 2016 - Strasbourg

4. Kommissionens afgørelse om selskabsskattepakken (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Kommissionens afgørelse om selskabsskattepakken (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indlæg af Alain Lamassoure for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Michael Theurer for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Ashley Fox, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner og Tibor Szanyi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun og Kostas Chrysogonos.

Indlæg af Pierre Moscovici.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse