Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. február 2., Kedd - Strasbourg

4. A társasági adózásra vonatkozó csomagról elfogadott bizottsági határozat (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A társasági adózásra vonatkozó csomagról elfogadott bizottsági határozat (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Alain Lamassoure, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Ashley Fox, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner és Tibor Szanyi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Pierre Moscovici.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat