Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg

4. Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego podatku od osób prawnych (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego podatku od osób prawnych (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Ashley Fox, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Cora van Nieuwenhuizen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner i Tibor Szanyi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrał Pierre Moscovici.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna