Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 2 februarie 2016 - Strasbourg

4. Decizie adoptată de către Comisie cu privire la pachetul privind impozitarea societăților (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată de către Comisie cu privire la pachetul privind impozitarea societăților (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (membru al Comisiei) a făcut declarația.

A intervenit Alain Lamassoure, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Ashley Fox, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner și Tibor Szanyi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun și Kostas Chrysogonos.

A intervenit Pierre Moscovici.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate