Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg

4. Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa dane z príjmov právnických osôb (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa dane z príjmov právnických osôb (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Alain Lamassoure v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Ashley Fox, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner a Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun a Kostas Chrysogonos.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia