Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 2. februar 2016 - Strasbourg

4. Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (član Komisije) je podal izjavo.

Govoril je Alain Lamassoure v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Michael Theurer v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Tim Aker v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Ashley Fox, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner in Tibor Szanyi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun in Kostas Chrysogonos.

Govoril je Pierre Moscovici.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo