Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 2 februari 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk ***I (debat)
 4.Door de Commissie vastgesteld besluit betreffende het pakket voor de vennootschapsbelasting (debat)
 5.Plechtige vergadering - Estland
 6.Stemmingen
  6.1.Overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Wijziging van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Wijzigingen van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz (stemming)
  6.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz (stemming)
  6.8.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Florian Philippot (stemming)
  6.9.Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk ***I (stemming)
  6.10.Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Vluchtelingennood, controle aan de buitengrenzen en de toekomst van Schengen - Naleving van het internationale beginsel van non-refoulement - Financiering van de vluchtelingenfaciliteit voor Turkije - Toegenomen rassenhaat en geweld jegens vluchtelingen en migranten in heel Europa (debat)
 11.Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 (debat)
 12.Maatregelen van de Commissise tot nakoming van het arrest in de zaak T-521/14 Zweden/Europese Commissie (verplichting om criteria vast te stellen voor hormoonontregelende stoffen) (debat)
 13.Transparantie en controle van klinische proeven (debat)
 14.Agenda van de volgende vergadering
 15.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (189 kb)  Presentielijst (64 kb)
 
Notulen (177 kb)  Presentielijst (37 kb)  Uitslag van de stemming (17 kb)  Hoofdelijke stemming (40 kb)
 
Notulen (259 kb)  Presentielijst (63 kb)  Uitslag van de stemming (325 kb)  Hoofdelijke stemming (891 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid