Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0079(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0364/2015

Ingediende teksten :

A8-0364/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/02/2016 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0035

Notulen
Woensdag 3 februari 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8.1. Associatieovereenkomst EU-Moldavië: vrijwaringsclausule en antiontwijkingsmechanisme ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausule en het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN EN ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0035)

Juridische mededeling