Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. február 3., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Az EU–Moldova közötti társulási megállapodás: védzáradék és kijátszásellenes mechanizmus ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK ÉS JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0035)


8.2. Az EU–Grúzia közötti társulási megállapodás: kijátszásellenes mechanizmus ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK ÉS JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0036)

Felszólalások

Gabrielius Landsbergis (előadó), a szavazás előtt.


8.3. A marrakesh-i szerződés ratifikálása a beérkezett petíciók, különösen a 924/2011. számú petíció alapján (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 216. cikkének (2) bekezdése alapján Cecilia Wikström nyújtott be, a PETI bizottság nevében, a beérkezett petíciók, különösen a 924/2011. számú petíció alapján a marrakesh-i szerződés ratifikálásáról (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0037)


8.4. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított FG72 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján Giovanni La Via nyújtott be, az ENVI bizottság nevében, a géntechnológiával módosított FG72 szójababot (MST-FGØ72-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0038)


8.5. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján Giovanni La Via nyújtott be az ENVI bizottság nevében, a géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0039)


8.6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87705 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján Giovanni La Via nyújtott be az ENVI bizottság nevében, a géntechnológiával módosított MON 87705 x MON 89788 szójababot (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0040)


8.7. Végrehajtási aktussal szembeni kifogás: a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) (szavazás)

A vita időpontja: 2016. január 18. (2016.1.18-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése és (4) bekezdésének c) pontja alapján Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen és Piernicola Pedicini nyújtott be az ENVI bizottság nevében, a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

Felszólalások

A szavazás előtt Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) és Giovanni La Via (az ENVI bizottság elnöke).


8.8. A szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) irányuló tárgyalások (szavazás)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Bizottsághoz intézett ajánlásaival a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) irányuló tárgyalásokról [2015/2233(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0041)


8.9. A 2015 utáni időszakra vonatkozó új nőjogi és esélyegyenlőségi stratégia (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 és B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

B8-0148/2016 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

B8-0150/2016 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0042)

(A B8-0163/2016 et B8-0164/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Jogi nyilatkozat