Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. vasario 3 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

8. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. ES ir Moldovos asociacijos susitarimas: apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)(balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama apsaugos sąlyga ir kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarime numatytų muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI IR TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0035)


8.2. ES ir Gruzijos asociacijos susitarimas: kovos su priemonių vengimu tvarka ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarime nustatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria numatomas laikinas muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI IR TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0036)

Kalbėjo:

Gabrielius Landsbergis (pranešėjas), prieš balsavimą.


8.3. Marakešo sutarties ratifikavimas remiantis gautomis peticijomis, visų pirma peticija Nr. 924/2011 (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 2 dalį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu – dėl Marakešo sutarties ratifikavimo, remiantis gautomis peticijomis, visų pirma Peticija Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0037)


8.4. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojos pupeles FG72 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu – dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0038)


8.5. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojos pupeles MON 87708 × MON 89788 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu – dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0039)


8.6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojos pupeles MON 87705 × MON 89788 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Giovanni La Via ENVI komiteto vardu – dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0040)


8.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6) (balsavimas)

Diskusijos vyko 2016 m. sausio 18 d. (2016 01 18 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą pateikė Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu – dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6), projekto (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą: Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) ir Giovanni La Via (ENVI komiteto pirmininkas).


8.8. Derybos dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) (balsavimas)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) [2015/2233(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0041)


8.9. Naujoji lyčių lygybės ir moterų teisių strategija po 2015 m. (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 ir B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0148/2016

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0150/2016

Priimta (P8_TA(2016)0042)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0163/2016 et B8-0164/2016 anuliuoti.)

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Teisinis pranešimas