Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 3. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

8. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. ES un Moldovas asociācijas nolīgums: aizsardzības pasākumu klauzula un noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Helmut Scholz (A8-0364/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI UN NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0035).


8.2. ES un Gruzijas asociācijas nolīgums: noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI UN NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0036).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Gabrielius Landsbergis (referents).


8.3. Marrākešas līguma ratifikācija, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, it īpaši lūgumrakstu Nr. 924/2011 (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 216. panta 2. punktu iesniedza Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā, par Marrākešas līguma ratifikāciju, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, it īpaši lūgumrakstu Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0037).


8.4. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu - ģenētiski modificētu sojas pupiņu FG72 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0038).


8.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu - ģenētiski modificētu sojas pupiņu MON 87708 × MON 89788 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0039).


8.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu - ģenētiski modificētu sojas pupiņu MON 87705 × MON 89788 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0040).


8.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — emisijas no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (balsošana)

Debates notika 2016. gada 18. janvārī (18.1.2016. protokola 16. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3 punktu un 4. punkta c) apakšpunktu iesniedza Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 6”) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) un Giovanni La Via (ENVI komitejas priekšsēdētājs).


8.8. Sarunas par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) (balsošana)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) [2015/2233(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Viviane Reding (A8-0009/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0041).


8.9. Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 un B8-0164/2016 (2016/2526(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0148/2016

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0150/2016

Pieņemts (P8_TA(2016)0042).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0163/2016 et B8-0164/2016 vairs nav spēkā.)

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Juridisks paziņojums