Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 3. februar 2016 - StrasbourgKončna izdaja

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo: zaščitna klavzula in mehanizem za preprečevanje izogibanja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB IN OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0035)


8.2. Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo: mehanizem za preprečevanje izogibanja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki omogoča začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB IN OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0036)

Govoril je

Gabrielius Landsbergis (poročevalec) pred glasovanjem.


8.3. Ratifikacija Marakeške pogodbe na podlagi prejetih peticij, zlasti peticije št. 924/201 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 216(2) Poslovnika vložila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI o ratifikaciji Marakeške pogodbe na podlagi prejetih peticij, zlasti peticije št. 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0037)


8.4. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil Giovanni La Via v imenu odbora ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0038)


8.5. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil Giovanni La Via v imenu odbora ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0039)


8.6. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil Giovanni La Via v imenu odbora ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0040)


8.7. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (glasovanje)

Razprava je potekala dne 18. januarja 2016 (točka 16 zapisnika z dne 18.1.2016).

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika vložili Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI o osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Govorila sta

Pred glasovanjem Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) in Giovanni La Via (predsednik odbora ENVI).


8.8. Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) [2015/2233(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0041)


8.9. Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 in B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0148/2016

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0150/2016

Sprejeto (P8_TA(2016)0042)

(Predloga resolucij B8-0163/2016 in B8-0164/2016 sta brezpredmetna.)

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Pravno obvestilo