Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Μεταφορές πιστώσεων
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (συζήτηση)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Νιγηρία
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς 924/2011 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας FG 72 (ψηφοφορία)
  8.5.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87708 × MON 89788 (ψηφοφορία)
  8.6.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87705 × MON 89788 (ψηφοφορία)
  8.7.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ψηφοφορία)
  8.8.Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (ψηφοφορία)
  8.9.Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία (συζήτηση)
 13.Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
 14.Εκλογική διαδικασία στην Αϊτή (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 16.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 17.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει Συνθήκης (συζήτηση)
 18.Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (180 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (65 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (199 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (38 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (29 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (117 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (272 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (72 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (600 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (2437 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου