Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 4 февруари 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Хуманитарната ситуация в Йемен (внесени предложения за резолюция)
 3.Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (внесени предложения за резолюция)
 4.Състав на Парламента
 5.Островно положение (разискване)
 6.Ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  7.1.Положението с правата на човека в Крим, по-специално на кримските татари
  7.2.Бахрейн: случаят на Мохамед Рамадан
  7.3.Случаят с изчезналите книгоиздатели в Хонг Конг
 8.Време за гласуване
  8.1.Положението с правата на човека в Крим, по-специално на кримските татари (гласуване)
  8.2.Бахрейн: случаят на Мохамед Рамадан (гласуване)
  8.3.Случаят с изчезналите книгоиздатели в Хонг Конг (гласуване)
  8.4.Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (гласуване)
  8.5.Процесът на европейска интеграция на Косово (гласуване)
  8.6.Положението в Либия (гласуване)
  8.7.Островно положение (гласуване)
  8.8.Ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) (гласуване)
  8.9.Хуманитарната ситуация в Йемен (гласуване)
  8.10.Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Позиции на Съвета на първо четене
 13.Железопътната инфраструктура и обществените услуги в Дунавския и Адриатическия макрорегион (разискване)
 14.Въвеждане на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки (разискване)
 15.Внесени документи
 16.Решения относно някои документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (308 kb)  Списък на присъствалите (59 kb)
 
Протокол (308 kb)  Списък на присъствалите (36 kb)  Резултати от различните гласувания (37 kb)  Поименни гласувания (53 kb)
 
Протокол (321 kb)  Списък на присъствалите (71 kb)  Резултати от различните гласувания (586 kb)  Поименни гласувания (1001 kb)
Правна информация