Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

3. Justering av protokollet från föregående sammanträde
CRE

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Inlägg:

—   Luke Ming Flanagan gjorde ett personligt uttalande om sitt inlägg den 3 februari 2016 (talmannen svarade att frågan skulle undersökas).

—   Ioan Mircea Paşcu yttrade sig om situationen för yttrandefriheten i Rumänien.

—   Martina Anderson yttrade sig för att uppmana vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ingripa till förmån för en palestinsk journalist, som hålls fängslad utan åtal och utan rättegång, och som nu hungerstrejkat i 92 dagar.

Rättsligt meddelande