Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. februar 2016 - BruxellesEndelig udgave

7. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000010/2016) af Bart Staes og José Bové for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016) af Ingeborg Gräßle og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016) af Marco Valli og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016) af Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016) af Michael Theurer for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016) af Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016) af Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016) .

Juridisk meddelelse