Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

8. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 23 februari 2016

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1380/2015); (*) (nr 1381/2015); (*) (nr 1382/2015); (*) (nr 1383/2015); (*) (nr 1384/2015); (*) (nr 1385/2015); (*) (nr 1386/2015); (*) (nr 1387/2015); (*) (nr 1388/2015); (*) (nr 1389/2015); (*) (nr 1390/2015); (*) (nr 1391/2015); (*) (nr 1392/2015); (*) (nr 1393/2015); (*) (nr 1394/2015); (*) (nr 1395/2015); (*) (nr 1396/2015); (*) (nr 1397/2015); (*) (nr 1398/2015); (*) (nr 1399/2015); (*) (nr 1400/2015); (*) (nr 1401/2015); (*) (nr 1402/2015); James Thomsen (nr 1403/2015); (*) (nr 1404/2015); (*) (nr 1405/2015); (*) (nr 1406/2015); (*) (nr 1407/2015); (*) (nr 1408/2015); (*) (nr 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (nr 0001/2016); (*) (nr 0002/2016); (*) (nr 0003/2016); (*) (nr 0004/2016); (*) (nr 0005/2016); (*) (nr 0006/2016); (*) (nr 0007/2016); (*) (nr 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0009/2016); (*) (nr 0010/2016); Roberto De Biase (nr 0011/2016); (*) (nr 0012/2016); (*) (nr 0013/2016); (*) (nr 0014/2016); (*) (nr 0015/2016); (*) (nr 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (nr 0017/2016); (*) (nr 0018/2016); Amel Ketfi (nr 0019/2016); Yvan De Jonge (nr 0020/2016); Ian Hodson (nr 0021/2016); (*) (nr 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (nr 0023/2016); Alessandro Viti (nr 0024/2016); (*) (nr 0025/2016); (*) (nr 0026/2016); Jeremy Mesdouze (nr 0027/2016); (*) (nr 0028/2016); (*) (nr 0029/2016); (*) (nr 0030/2016); (*) (nr 0031/2016); Geert Poelman (nr 0032/2016); (*) (nr 0033/2016); (*) (nr 0034/2016); (*) (nr 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0036/2016); Piotr Pałka (nr 0037/2016); Ludvík Klavs (nr 0038/2016); (*) (nr 0039/2016); (*) (nr 0040/2016); Flavio Miccono (nr 0041/2016); (*) (nr 0042/2016); Laura Folch (nr 0043/2016); Manuela Cardillo (nr 0044/2016); Maximilian Fuchs (nr 0045/2016); (*) (nr 0046/2016); (*) (nr 0047/2016); (*) (nr 0048/2016); (*) (nr 0049/2016); (*) (nr 0050/2016); (*) (nr 0051/2016); (*) (nr 0052/2016); (*) (nr 0053/2016); Jens Genzer (nr 0054/2016); (*) (nr 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0056/2016); (*) (nr 0057/2016); Giorgio Mulazzani (nr 0058/2016); (*) (nr 0059/2016); (*) (nr 0060/2016); Michael Minas (nr 0061/2016); (*) (nr 0062/2016); (*) (nr 0063/2016); (*) (nr 0064/2016); Peder Roulund (nr 0065/2016); Gerhard Huber (nr 0066/2016); (*) (nr 0067/2016); (*) (nr 0068/2016); Łukasz Murawa (nr 0069/2016); (*) (nr 0070/2016); (*) (nr 0071/2016); Christian May (nr 0072/2016); Emil Baygan (nr 0073/2016); Jens Genzer (nr 0074/2016); (*) (nr 0075/2016); Maria Papadopoulou (nr 0076/2016); (*) (nr 0077/2016); (*) (nr 0078/2016); (*) (nr 0079/2016); (*) (nr 0080/2016); Flavio Miccono (nr 0081/2016); (*) (nr 0082/2016); David Bracken (nr 0083/2016); Marco Gambuti (nr 0084/2016); Francesca Rossi (nr 0085/2016); Giuseppe Montebelli (nr 0086/2016); Adamo Baldaccioni (nr 0087/2016); Anna Quintino (nr 0088/2016); Maurizio Prioli (nr 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (nr 0090/2016); Franco Fantini (nr 0091/2016); Matteo Micheli (nr 0092/2016); (*) (nr 0093/2016); (*) (nr 0094/2016); (*) (nr 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (nr 0096/2016); (*) (nr 0097/2016); (*) (nr 0098/2016); Graziano Matricardi (nr 0099/2016); (*) (nr 0100/2016); Ivano Giovannini (nr 0101/2016); (*) (nr 0102/2016); (*) (nr 0103/2016); (*) (nr 0104/2016); (*) (nr 0105/2016); (*) (nr 0106/2016); Tiziano Colori (nr 0107/2016); Antonio Bianchi (nr 0108/2016); (*) (nr 0109/2016); (*) (nr 0110/2016); Ernő Fancsali (nr 0111/2016); (*) (nr 0112/2016); (*) (nr 0113/2016); (*) (nr 0114/2016); Iain Baxter (nr 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (nr 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (nr 0117/2016); (*) (nr 0118/2016); (*) (nr 0119/2016); (*) (nr 0120/2016); (*) (nr 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0123/2016); (*) (nr 0124/2016); (*) (nr 0125/2016); (*) (nr 0126/2016); (*) (nr 0127/2016); (*) (nr 0128/2016); (*) (nr 0129/2016); (*) (nr 0130/2016).

Talmannen meddelade att han den 23 februari 2016 till det ansvariga utskottet hänvisat en framställning till parlamentet som ingetts av en fysisk person som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatt i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy