Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - БрюкселОкончателна версия

9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

—   Протокол за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания;

—   Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга страна;

—   Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години;

—   Протокол за изменение на споразумение между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания;

—   Споразумение между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

—   Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна;

—   Споразумение между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

—   Споразумение между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

—   Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово*, от друга страна.

______________

*   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Правна информация