Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. února 2016 - Brusel

10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se dále upřesňují určité okolnosti, za nichž je nutné vyloučení z výkonu pravomocí k odpisu nebo konverzi podle čl. 44 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 4. února 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků, o kritéria pro určení činností, služeb a operací v souvislosti se zásadními funkcemi a o kritéria pro určení oborů podnikání a souvisejících služeb v souvislosti s hlavními liniemi podnikání (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 2. února 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, které stanoví operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, o nichž je třeba zanášet informace do celního informačního systému (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3. února 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. února 2016
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery (PBDE) obsažené v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků nebo elektronových mikroskopů a používaných k jejich opravě či renovaci (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. února 2016
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům, a kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 18. února 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí