Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 februarie 2016 - Bruxelles

10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de specificare în detaliu a situațiilor în care excluderea de la aplicarea competențelor de reducere a valorii contabile sau de conversie este necesară în temeiul articolului44 alineatul(3) din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 4 februarie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește circumstanțele și condițiile în care plata contribuțiilor ex post extraordinare poate fi amânată parțial sau integral și în ceea ce privește criteriile de stabilire a activităților, serviciilor și operațiunilor pentru funcțiile critice și de stabilire a liniilor de activitate și a serviciilor asociate pentru liniile de activitate esențiale (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 2 februarie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a operațiunilor legate de aplicarea reglementărilor agricole, pentru care trebuie introduse informații în Sistemul de informare vamală (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 februarie 2016

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la adaptarea anexei III (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 februarie 2016

retrimis fond: TRAN

- Directiva delegată a Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb, cadmiu, crom hexavalent și difenileteri polibromurați (PBDE) în piesele de schimb recuperate din dispozitivele medicale sau microscoapele electronice și utilizate pentru repararea sau recondiționarea acestora (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 februarie 2016

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisei de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 528/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 18 februarie 2016

retrimis fond: ECON

Notă juridică