Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. februar 2016 - BruxellesEndelig udgave

11. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - frist: 20. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår asbestfibre (chrysotil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - frist: 17. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - frist: 5. maj 2016)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - frist: 13. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår uorganiske ammoniumsalte (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - frist: 17. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - frist: 17. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i kaseinater til konsum (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - frist: 20. april 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af propionsyre — propionater (E 280-283) i tortillaer (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - frist: 19. april 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - frist: 19. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - frist: 20. april 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

Juridisk meddelelse