Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 februarie 2016 - BruxellesEdiţie definitivă

11. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - termen: 20 mai 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește fibrele de azbest (crisotil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - termen: 17 mai 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - termen: 5 mai 2016)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - termen: 13 mai 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sărurile anorganice de amoniu (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - termen: 17 mai 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- REGULAMENTUL al Comisei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - termen: 17 mai 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea aditivilor alimentari în cazeinații comestibili (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - termen: 20 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamenetul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid propionic - propionați (E 280 – 283) în tortillas (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - termen: 19 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - termen: 19 mai 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - termen: 20 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

Notă juridică