Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela

12. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas drugiej sesji lutowej w 2016 r. (PE 577.136/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował, by debata w sprawie oświadczenia Komisji pt. "Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego europejskiego semestru – w tym sprawozdania dotyczące poszczególnych krajów" (pkt 16 PDOJ) została odroczona, ponieważ Komisja nie przyjęła jeszcze decyzji w sprawie europejskiego semestru.

Parlament wyraził zgodę na ten wniosek.

Czwartek

Bez zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna