Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. února 2016 - BruselKonečné znění

13. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerard Batten, Ashley Fox za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Corbett, Sylvie Goulard k rozdělování modrých karet, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dominique Martin, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Casa, Marine Le Pen za skupinu ENF a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Diane Dodds, která odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mairead McGuinness, Herbert Reul, Glenis Willmott, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Zigmantas Balčytis a Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, a Sylvie Guillaume.

Vystoupil Donald Tusk.

Vystoupil Manolis Kefalogiannis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Elena Valenciano a Paulo Rangel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki a Paul Brannen.

Vystoupila Krisztina Morvai průběhu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytla upřesnění).

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Právní upozornění